Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

wall

Twee Canadese onderzoekers hebben de studies die de basis vormden voor de Amerikaanse RDA (recommended dietary allowance), terug onder de loep genomen. De RDA voor vitamine D zoals berekend door het Institute of Medicine (IOM) bedraagt 600 I.E (Internationale Eenheid) en moet ervoor zorgen dat 97 % van de bevolking een vitamine D-waarde heeft van minstens 50 nmol/l. De Canadese onderzoekers hebben de berekeningen opnieuw gedaan, en kwamen uit op een RDA van minstens 8000 I.E.

De gevolgen van deze rekenfout zullen groot zijn. Met 600 I.E. kunnen we de doelstellingen voor botontkalking- en hartpreventie nooit halen. Twee studies uit Canada hebben bevestigd dat 600 I.E. onvoldoende is: respectievelijk 10 % en 15 % van de deelnemers zaten onder de 50 nmol/L.

Andere onderzoekers hebben deze bevinding bevestigd. Robert Heaney (Creighton University) berekende op basis van de GrassrootsHealth-databank een RDA van 7000 I.E.. Een RDA geldt voor alle vita­mine D-bronnen (zonlicht, voeding en suppletie). Zonlicht en voeding zijn gemiddeld goed voor 3000 I.E. Een supplement mag daarom algauw 4000 I.E bevatten. Gemiddeld, want de vitamine D-productie via de zon kan sterk variëren.

Daarbij komt nog dat de richtlijn van 50 nmol/L (20 ng/mL) van het IOM nog erg conservatief is. Andere instituten leggen de lat op 75 (30 ng/mL) of zelfs 100 nmol/L (40 ng/mL).

(Verschenen in de nieuwsbrief van 24 maart 2015 van AT&A)
(Vanuit de reguliere geneeskunde wordt op dit moment (april 2015) een dagelijkse dosering van 800 IE geadviseerd)

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?