Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

Homeopathie komt van het Griekse woord homeo, dat ‘gelijk’ betekent en pathos dat voor ‘lijden’ staat. Homeopathie is een vorm van geneeskunde die beoogt het lichaam te helpen zichzelf te genezen.

homeopathicmedicineSamuel Hahnemann (1755-1843) is de grondlegger van de homeopathie. Uit onvrede met de toenmalige gevestigde geneeskunde begon hij met experimenten op zichzelf en anderen. Zo herontdekte hij het principe van de homeopathie: ‘een stof die ziekteverschijnselen teweegbrengt bij gezonde mensen, kan diezelfde ziekteverschijnselen bij zieken genezen’.

Het principe van de homeopathie gaat veel verder terug in de tijd. Zo geloofde de grondlegger van deze geneeskunde Hippocrates, in de 5de eeuw voor Christus al dat de eigen geneeskracht van de patiënt essentieel is bij het kiezen van het juiste geneesmiddel en dat die eigen geneeskracht moest worden gestimuleerd.

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?