Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant

De kosten voor een consult bedragen € 100,00 incl. BTW en verslaglegging (per 1 oktober 2022). De hoogte van dit tarief is niet afhankelijk van de duur van het consult. Voor het eerste consult trekken we 1½ uur uit. De vervolgafspraken duren over het algemeen korter dan 1½ uur. De ervaring leert dat 3-5 afspraken met een tussentijd van 6 weken voldoende zijn.

Na afloop van het consult wordt een factuur opgemaakt, welke per email aan de cliënt wordt verstuurd. Het factuurbedrag kan na afloop met PIN of contant (graag gepast) betaald worden. Op facturatie en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van Medicas BV van toepassing.

De kosten voor een niet nagekomen afspraak (dus zonder iets te laten weten) bedragen € 70,00 en worden per factuur in rekening gebracht.

Op al onze activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het grootste deel van de  zorgverzekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk een mesologisch consult. Dit is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de door u afgesloten polis. Wilt u weten of uw verzekering Mesologie vergoedt, klik dan op onderstaande link voor een uitgebreide lijst van verzekeringsmaatschappijen en hoe een mesologisch consult vergoed wordt. U kunt ook contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij en informeren naar uw persoonlijke polisvoorwaarden. Wanneer Mesologie via uw aanvullende verzekering wordt vergoed is het belangrijk om te weten, dat de verplichte eigen risico van € 385,00 van uw zorgverzekering niet geldt voor de aanvullende verzekering. Dit eigen risico geldt uitsluitend voor vergoedingen die onder het basispakket (veranderingen in 2023) vallen. Samenvattend wordt een Mesologisch consult 

  • niet in mindering gebracht op de € 385,00 eigen risico
  • en direct vergoed met een passende aanvullende verzekering.

Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt het eigen vergoedingenbeleid ten opzichte van de verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen. De leden van de verzekeringscommissie van de Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) gaan persoonlijk naar de maatschappijen toe om contacten te leggen en om Mesologie vergoed te krijgen. Ook de Consumentenbond is op dit vlak druk bezig met de verzekeringsmaatschappijen. Hieronder vindt u het vergoedingenoverzicht voor Mesologie, zoals dat door Zorgwijzer wordt opgesteld. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden verbonden.

Overzicht vergoedingen Mesologie 2023

Zorggids VGZ

Uiteraard staan we ook in de Zorggids (Vergelijk en Kies) van VGZ en van andere verzekeraars die gebruik maken van dezelfde Zorggids, zoals IZZ, UMC en Univé: Directe link naar vermelding bij VGZ. In de gerelateerde Zorggidsen moet gezicht worden op 'Praktijk voor Integrale Geneeskunde West-Brabant' of op mijn achternaam 'Frishert'.

Registratie

Om aan zoveel mogelijk eisen van de verschillende zorgverzekeraars te voldoen, heb ik me uitgebreid laten registreren. Als Mesoloog ben ik standaard lid van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en geregistreerd bij het Register voor Mesologie (RM). Aanvullend ben ik lid van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen (VBAG) en geregistreerd bij het Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

ned.ver. label 25mm

Geregistreerd bij het RM en lid van de NVVM met lidmaatschapsnummer 98.

rbcz logo transp r new2

Geregistreerd bij het RBCZ met licentienummer 406009R.

logo 1200

Geregistreerd bij de VBAG met lidmaatschapsnummer 21910015

In geval van verhindering van een gemaakte afspraak, dient u dit minstens 24 uur van tevoren telefonisch (076-8871893) te laten weten. Op deze manier kan iemand anders worden ingepland en hoeven wij u niet de kosten (€ 70,00) in rekening te brengen.
U hebt een klacht. Wat nu?
Wij doen er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met ons te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wil hebben.

Wil of kan u de klacht niet met ons persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging, de NVVM. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. Voor meer informatie klikt u op deze link
Verder zijn we aangesloten bij het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), waar u ook terecht kunt met uw klacht. Bekijk hiervoor hun folder.

 

Heeft u een vraag of wil u een afspraak maken?